PRAVIDLA SOUTĚŽE VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

„PUTUJTE STEZKOU SILESIANKA”

 

§ 1

CÍLE

1.  Cílem soutěže je motivovat turisty cestující po euroregionu Silesia a také občany euroregionu Silesia k návštěvě 34 rozhleden a vyhlídkových míst (dále „objekty”), které tvoří česko-polskou turistickou stezku „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia (dále „stezka”).

2.  Mapa česko-polské stezky je přílohou č. 1, těchto pravidel, a je dostupná na webové stránce www.silesianka.eu v záložce „Věrnostní program”.

§ 2 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.  Organizátorem soutěže je:

Euroregion Silesia – CZ, česká část Euroregionu Silesia, adresa: Horní náměstí 69, 746 01 Opava, : 68941773

a

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polská část Euroregionu Silesia, adresa: ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, DIČ: 6391709897.

2.  Soutěž (dále také soutěž „PUTUJTE STEZKOU SILESIANKA”) spočívá v tom, že účastník soutěže sbírá razítka nebo potvrzuje svou návštěvu na jednotlivých objektech stezky „Silesianka”.

3.  Seznam objektů, které jsou součástí stezky „Silesianka” a jsou zapojeny do soutěže, a také seznam míst, kde je možné získat potvrzení návštěvy (razítko) s možností vyzvednutí „Vandrbuchu”, najdete v příloze č. 2 pravidel. Dokumenty jsou také zveřejněny na webové stránce www.silesianka.eu v záložce „Věrnostní program”.

4.  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit seznam míst, kde je možné získat potvrzení návštěvy na jednotlivých objektech, jenž jsou součástí stezky. Organizátor bude informovat o těchto změnách na webové stránce www.silesianka.eu.

5.  Potvrzení a doložení návštěvy účastníka soutěže na jednotlivých objektech stezky je nezbytně nutné pro získání věcné odměny. Možnosti potvrzení a doložení návštěv na jednotlivých objektech stezky jsou uvedeny v § 4, odst. 4 pravidel.

6.  Návštěva daného objektu stezky může být v rámci soutěže započítána pouze jednou. Když účastník soutěže obdrží odměnu, budou shromážděná potvrzení návštěv na objektech zaškrtnuta ověřovací institucí ve „Vandrbuchu”. Zároveň se shromážděné a zaškrtnuté návštěvy na objektech stezky nadále zohledňují při sbírání dalších návštěv účastníka soutěže na jiných, dalších objektech, tj. všechna potvrzení návštěvy se sčítají kumulativně, aby mohl účastník obdržet další odměnu vyššího stupně. Každý účastník soutěže se po vyzvednutí odměny může nadále soutěže účastnit a soutěžit o další odměny, např. po shromáždění potvrzení návštěv na 9 (3 PL/6 CZ) objektech stezky je účastník oprávněn obdržet odměnu třetího stupně, a po shromáždění dalších 8 (3 PL/5 CZ) potvrzení návštěv na objektech stezky si může vyzvednout odměnu druhého stupně. Více informací o odměnách najdete v § 3 pravidel.

7.  Trasy a pořadí návštěv na jednotlivých objektech stezky si každý účastník volí libovolně a samostatně.

§ 3

ODMĚNY

1.  V soutěži se předpokládají čtyři druhy věcných odměn (tj.: prvního, druhého a třetího stupně a odměna Premium), které účastník soutěže může získat na základě počtu potvrzení dokládajících návštěvy na objektech stezky „Silesianka”, uvedených v pravidlech:


 Odměny
 Požadovaný počet navštívených objektů na stezce a doložených potvrzení návštěv získaných účastníkem
 Z toho povinných objektů situovaných v Polské republice (PL) / České republice (CZ)
 1.   Odměna prvního stupně Společenská hra
 min. 30
 10 PL /20 CZ
 2. Odměna druhého stupně Pexeso
 17
 6 PL/11 CZ
 3 Odměna třetího stupně
Přívěšek (klíčenka)
 9
 3 PL/6 CZ
 4. Odměna Premium: 3D model rozhleden/vyhlídek
(jeden model z 34 modelů objektů stezky)
 3 objekty:

1.    Rozhledna  „Halaška“

2.    Rozhledna  „Blahutovice“

3.    Rytířská bašta ve Wodzisławiu Śląském

 1PL/2CZ

2.  Věcné odměny může získat každý účastník soutěže, který způsobem odpovídajícím požadavkům, uvedených v těchto pravidlech, doloží požadovaný počet návštěv na objektech stezky v souladu s § 3, bod 1.

3.  Počet věcných odměny v soutěži je omezen. Organizátor naplánoval následující počet odměn: 6 350 ks, tj. 500 ks prvního stupně, 1 000 ks druhého stupně, 4 000 ks třetího stupně a 850 ks odměny Premium. 

4.  V Polsku: věcná odměna (každého stupně) je upomínkovým předmětem malé hodnoty (méně než 200 zlotých včetně DPH) a je osvobozena od daně z příjmů.

 

§ 4

PODMÍNKY ÚČASTI

1.  Soutěž probíhá na území České republiky a Polské republiky.

2.  Doba trvání soutěže a vyzvedávání odměn je od 1. 6. 2022, maximálně však do okamžiku vyčerpání zásob připravených odměn.

3.  Podmínkou účasti v soutěži je potvrzení (doložení) návštěvy účastníka soutěže na objektech stezky „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, v souladu s požadavky pravidel uvedenými v § 4 odst. 4.

4.  Návštěvu na daném objektu účastník soutěže potvrdí tradičním způsobem, uvedeným v bodě 4.1. a) a b) pravidel, nebo elektronickým způsobem, uvedeným v bodě 4.2. Účastník soutěže jako potvrzení návštěvy na objektu stezky nasbírá do „Vandrbuchu” tradiční (inkoustová) razítka, uvedená v bodě 4.1. a) pravidel a/nebo obkreslí kovové pečetě (razidla), uvedené v bodě 4.1. b) níže.

4.1.       Tradiční způsob:

a) otisky tradičních (inkoustovým) razítek účastník sbírá do „Vandrbuchu”, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 pravidel

nebo

b)  obkreslení, doporučujeme tužkou, vypouklé kovové pečetě (razidla) do „Vandrbuchu”. Kovové pečetě jsou umístěny přímo u každé rozhledny/vyhlídkového místa na QR tabulce, které je součástí stezky „Silesianka”.

4.2.       Elektronický způsob:

registrace účastníka soutěže do věrnostního programu prostřednictvím webové aplikace na webové stránce www.silesianka.eu. Postup registrace a sběru návštěvy na objektech:

a) pro účast ve věrnostním programu je nutná registrace pomocí emailu a hesla

b) registraci je nutné odsouhlasit v doručeném potvrzovacím emailu

c) po přihlášení je potřeba navštívit záložku „Rozhledny a vyhlídky“ a vybrat dotčený objekt, kde se zobrazí tlačítko pro odemknutí rozhledny/vyhlídky

d) pro odemknutí rozhledny je nutné:

·        mít povolené sdílení polohy

·        nacházet se do 100 m od objektu

e) za každý odemknutý objekt stezky „Silesianka“ je udělen 1 bod

f) při dovršení stanovené hranice bodu (viz výše bod 3.1) je odeslán účastníkovi email o tom, že si může získanou odměnu vyzvednout na výdejním místě

g) v části „Můj účet“ pak účastník vidí přehled odemknutých objektů

5.  „Vandrbuch” v papírové formě lze vyzvednout na místech uvedených v příloze č. 2 pravidel. Náklad vytištěných „Vandrbuchů” je 20 000 ks.

6.  „Vandrbuch” s nasbíranými razítky nebo obkreslenými pečetěmi dokládající návštěvu účastníka soutěže na objektech stezky „Silesianka” je nutné osobně doručit na adresy, uvedené v příloze č. 4 pravidel.

7.  „Vandrbuch” ověřují a odměny rozdávají výdejní místa uvedená v příloze č. 4 pravidel.

8.  Odměny je nutné vyzvednout osobně na výdejních místech uvedených v příloze č. 4 pravidel.

9.   Zapojením do soutěže uděluje každý účastník souhlas se všemi ustanoveními těchto pravidel.

10.  Rozhodnutí organizátora soutěže jsou definitivní a účastníci soutěže nemají nárok se proti nim odvolat.

§ 5

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů Česko – Polských organizátorů soutěže: Euroregionu Silesia – CZ, česká část Euroregionu Silesia a Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polská část Euroregionu Silesia v souvislosti se soutěží věrnostního programu „Putujte stezkou Silesianka“ dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

1.  Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR):

Za českou část: Euroregion Silesia – CZ, česká část Euroregionu Silesia, Adresa: Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 68941773, tel.: +420 606 732 270, e-mail: info@euroregion-silesia.cz.

2.  Za polskou část: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polská část Euroregionu Silesia, Adresa: ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, DIČ: 6391709897, tel.: +48 32 415 64 94, e-mail: iod@euroregion-silesia.pl. Druh (povaha) osobních údajů – v rámci registrace do věrnostního programu jsou coby povinné údaje ukládány jméno, příjmení, obec trvalého bydliště, emailová adresa. Osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s realizací soutěže, pro účely analýzy výsledků soutěže a v souvislosti s archivací dokumentace projektu Po ukončení soutěže budou osobní údaje uchovávány po dobu 7 let od ukončení realizace projektu.

3.  Právní základ zpracování osobních údajů - v případě zapojení se do věrnostního programu stezky „Silesianka“ je právním základem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dále dle platné národní legislativy.

4.  Rozsah - účastník může díky registraci ve věrnostním programu dle stanovených pravidel sbírat razítka, a to buď výše popsanými tradičními způsoby, nebo elektronicky, kdy po nasbírání stanoveného počtu razítek, má sběratel nárok na získání uvedené odměny, a to dle pravidel uvedených výše a také zveřejněných na internetových stránkách www.silesianka.eu.

5.  Příjemci / kategorie příjemců - k osobním údajům mají přístup pouze:

o  pověření zaměstnanci Euroregion Silesia – CZ, česká část Euroregionu Silesia a Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, polská část Euroregionu Silesia

o  pověření pracovníci smluvních partnerů výše uvedených organizátorů zapojených do věrnostního programu stezky „Silesianka“ (zaměstnanci výdejních míst)

o  pověření zaměstnanci poskytovatele webové aplikace pro IT správu věrnostního programu společnosti Tomáš Hubík

o  pověření zaměstnanci subjektu, od kterých organizátoři získali dofinancování na realizaci projektu - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

o  pověření zaměstnanci subjektu provádějící kontrolní/auditní činnost Programu INTERREG V-A ČR-Polsko 2014-2020

‍Poskytnutí osobních údajů třetím osobám stojícím mimo výše uvedené subjekty je zásadně vyloučeno.

6.   Účastník může požádat organizátory o přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování či právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Podněty v této souvislosti je možné zasílat na výše uvedené emailové adresy nebo písemně na adresu organizátorů. Organizátoři si mohou vyžádat dodatečné informace k ověření oprávněnosti podaného podnětu, včetně totožnosti účastníka podávajícího podnět. Rozsah každého z výše uvedených práv či situace, ve kterých jej lze uplatnit, vyplývají z dotčené legislativy. Využití práva bude záviset na právní podstatě a účelu jeho zpracování.

7.   Účastník má právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení ustanovení o ochraně osobních údajů (GDPR).

§ 6

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Návštěva objektů stezky probíhá na vlastní odpovědnost/nebezpečí. Organizátor soutěže nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody, které mohou návštěvníkovi vzniknout, ani za škody způsobené návštěvníkem třetím osobám.

2.     Organizátor si vyhrazuje, že nenese odpovědnost za události, které znemožní řádné uskutečnění soutěže, které nebyl schopen předvídat nebo jimž nemohl předejít, zejména v případě výskytu nahodilých událostí, včetně vyšší moci.

3.     Organizátoři si vyhrazují právo změnit ustanovení těchto pravidel v případě změn právních předpisů nebo jiných podstatných událostí ovlivňujících průběh soutěže.

4.     Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Organizátor soutěže bude informovat o těchto změnách vždy na webové stránce www.silesianka.eu.

5.     Tato soutěž není hazardní hrou.

6.     Tyto pravidla platí ode dne zahájení soutěže.

Přílohy pravidel:

1.   Příloha č. 1 – Mapa česko-polské turistické stezky „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

2.   Příloha č. 2 – Seznam objektů stezky „Silesianka”, míst, kde je možné vyzvednout „Vandrbuch” a míst umístění tradičních razítek (inkoustových)

3.   Příloha č. 3 – Vzor „Vandrbuchu”

4.   Příloha č. 4 – Seznam adres míst ověřujících “Vandrbuch“ a distribuujících odměny