W ramach projektu stworzyliśmy różnorodne materiały promocyjne, których część prezentujemy tutaj.

Dla turystów mamy między innymi: mapy, broszury, ulotki o szlaku, karty poszczególnych obiektów oraz ulotki z wycieczkami tematycznymi.

Szlak tworzą 34 obiekty na czeskiej i polskiej stronie Euroregionu Silesia. Na każdym obiekcie znajduje się tabliczka z metalowym stemplem dedykowanym dla każdego obiektu oraz QR kod.

Podstawowym elementem łączącym w całość produkt turystyczny jest nowy layout oraz maskotka Silesianki. W porozumieniu z nami, layout lub maskotkę można wykorzystać do celów promocyjnych szlaku.‍