SILESIANKA

Już w 2016 roku czesko-polski Euroregion podjął pierwsze kroki w tworzeniu nowego produktu transgranicznego w postaci szlaku turystycznego obejmującego ponad trzydzieści wież i platform widokowych po czeskiej i polskiej stronie Euroregionu. Na początku zmapowano istniejące punkty widokowe oraz rozeznano zainteresowanie gmin, miast i innych podmiotów tworzeniem nowych.

Następnie stopniowo przygotowywano do realizacji trzynaście nowych wież widokowych po obu stronach Euroregionu, z czego dziesięć mniejszych zostało zrealizowanych w ciągu ostatnich czterech lat w postaci mikroprojektów finansowanych z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach programu Unii Europejskiej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Pozostałe trzy większe wieże widokowe – w Wodzisławiu Śląskim, Budišovie nad Budišovkou i Jeseníku nad Odrou – zostały zrealizowane w ciągu ostatniego roku w ramach dużego wspólnego projektu „Silesianka“ - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia zarządzanego przez czeską i polską stronę Euroregionu Silesia, który został wsparty funduszami unijnymi w wysokości 850 tys. EUR.

Trasa składa się łącznie z 34 obiektów, z czego 23 znajdują się po czeskiej stronie, a 11 po stronie polskiej Euroregionu. Wysokie i niskie, drewniane i betonowe, w mieście i na łonie natury. Wszędzie znajdują się ciekawe obiekty, które przyciągają pięknymi widokami na czesko-polskie pogranicze.

Wyjątkowy transgraniczny szlak turystyczny z wieżami i platformami widokowymi

Trzy wieże widokowe, które wybudowano/zrekonstruowano w ramach projektu, wraz z innymi wieżami i platformami widokowymi po czeskiej i polskiej stronie Euroregionu Silesia, połączyły się w nowy transgraniczny produkt turystyczny oferujący widok na ciekawe miejsca z lotu ptaka. Obejmuje ponad trzydzieści punktów widokowych, zarówno nowo wybudowanych, jak i istniejących, takich jak: Wieża miejska „Hláska” – Opava, Platforma widokowa Bezruča – Hradec nad Moravicí, Wieża widokowa w Starym Ratuszu Miejskim w Głubczycach w Polsce czy Wielki Piec nr 1 z nadbudową Bolt Tower – Ostrava. Wszystkie te miejsca stanowią kompleksową ofertę w postaci szlaku transgranicznego „Silesianka”, dla którego wydawana jest mapa w formie elektronicznej i drukowanej oraz broszura w czterech wersjach językowych.Szlak oznaczony jest tabliczkami z kodami QR umieszczonymi przy obiektach.

Przy zwiedzaniu szlaku pomocne mogą okazać się nasze oferty wycieczek tematycznych, tj. wycieczka piesza, dla rodzin z dziećmi, rowerowa czy samochodem. Zwiedzając obiekty można zebrać pieczątki do książeczki wędrowca lub uzyskać punkty online w ramach Programu Lojalnościowego. Więc nie wahaj się i zarejestruj się!

Odkryjmy razem niezapomniane miejsca, z których rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na uroki pogranicza polsko-czeskiego. Śledź nas na FB i Instagramie.

Skąd wzięła się maskotka szlaku?

Wygląda jak wieża widokowa na cienkich nogach, ma wesoły uśmiech, plecak i lornetkę. Tak wygląda maskotka nowo powstałego szlaku wież i platform widokowych na terenie Euroregionu Silesia „Silesianka”. Ostateczna forma maskotki powstała w ramach ogólnodostępnego konkursu dla dzieci, w którym wzięły udział dzieci z czeskich i polskich szkół podstawowych.

„Silesianka“ - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841

Cel projektu: Stworzenie turystycznie atrakcyjnego i wyjątkowego produktu, którego istotą jest zachęcenie do przyjazdu większej liczby odwiedzających/turystów, przy czym cały produkt jest i będzie pomyślany tak, by motywować danego odwiedzającego/turystę do skorzystania z pobliskich obiektów noclegowych. Środkiem motywującym będzie precyzyjnie opracowany i stworzony program lojalnościowy i wybrane 4 oferty wycieczek tematycznych do włączonych w ścieżkę obiektów na PL i CZ terenie Euroregionu Silesia.

Działania projektowe:

KA 0 Przygotowanie projektu 9/2016 - 9/2018

KA 1 Zarządzanie projektem 9/2019- 9/2022

KA 2 Promocja projektu 9/2019 - 9/2022

Nakręcił krótkie filmy o objektach i szlaku Silesianka opublikowane na FB:

KA 3 Dokończenie budowy infrastruktury szlaku wież i punktów widokowych ER Silesia 9/2019 - 9/2021

KA 4 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego „Silesianka” 9.2019 - 9.2022

KA 5 Promocja stworzonego produktu turystycznego „Silesianka” 9/2019 - 9/2022

KA 6 Spotkanie promujące tworzony produkt turystyczny „Silesianka” 9/2019 - 9/2022

‍Konferencja wprowadzająca w Ostrawie DOV 20.02.2020 r.

Uroczyste otwarcie/udostępnienie poszczególnych budowanych/przebudowywanych budynków - Wodzisław Śląski 13.08.2021 r., Jeseník nad Odrou 26.08.2021 r., Budišov n. Budiškovou 30.09.2021 r.

Spotkanie z obiektami CZ w Opawie, 24.05.2022 r., spotkanie z obiektami PL w Grabówce, 31.05.2022 r.

Testy pilotażowe programu lojalnościowego w ramach 3-dniowej pieszej wycieczki objazdowej w dniach 21-23 czerwca 2022 r.

Nagranie z pilotażu dostępne jest tutaj.
Relacja z polsko-czeskiego szlaku Silesianka w ČT.

Wyjazd pilotażowy ze studentami PL po stronie PL 9.09.2022 r.

Konferencja końcowa w Wodzisławiu Śląskim 14.09.2022 r.

Harmonogram projektu (po zatwierdzeniu zmiany): 01.10.2019 - 30.09.2022

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Euroregion Silesia – CZ

Partnerzy CZ: Miasto Budišov nad Budišovkou, Gmina Jeseník nad Odrou

Partnerzy PL: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska część Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski

Całkowite wydatki na projekt: 1 089 055 EUR

Dotacja EFRR: 925 696,74 EUR (85%)