SILESIANKA

Již v roce 2016 tento česko-polský euroregion zahájil první kroky k vytvoření nového přeshraničního produktu v podobě turistické stezky zahrnující více než tři desítky rozhleden a vyhlídkových míst na české i polské straně euroregionu. Na začátku byla zmapována stávající vyhlídková místa a zájem obcí, měst a dalších subjektů o vytvoření nových.

Poté bylo postupně připraveno k realizaci třináct nových rozhleden na obou stranách euroregionu, z nichž deset menších již bylo v průběhu posledních dvou let zrealizováno v podobě menších projektů financovaných z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu Evropské unie Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Zbývající tři větší rozhledny - ve Vladislavi (Wodzisław Śląski), Budišově nad Budišovkou a Jeseníku nad Odrou byly zrealizovány v průběhu minulého roku v rámci jednoho většího společného projektu"Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia" řízeného českou a polskou části Euroregionu Silesia byla podpořena z unijních prostředků částkou ve výši 850 tisíc euro.

Stezku tvoří celkem 34 objektů z toho 23 na české části a 11 na polské části euroregionu. Vysoké i nízké, dřevěné i betonové, ve městě i v přírodě. Tam všude jsou ukryty objekty, které lákají k nádherným výhledům na česko-polském přihraničí.

Ojedinělá přeshraniční turistická stezka rozhleden a vyhlídkových míst

Tři rozhledny, které byly v rámci projektu vybudovány/zrekonstruovány, se společně s dalšími rozhlednami a vyhlídkovými místy na české a polské straně Euroregionu Silesia se propojili v nový přeshraniční turistický produkt nabízející pohled na zajímavá místa z ptačí perspektivy. Jeho součástí je přes třicet vyhlídek, a to jak všechny nově vybudované, tak i ty stávající jako například městská věž „Hláska“ v Opavě, Bezručova vyhlídka v Hradec nad Moravicí, vyhlídková věž v staré městské radnici v Głubczycach, Vysoká pec č. 1 s nástavbou Bolt Tower v Ostravě Ostrava. Všechna tato místa představují ucelenou nabídku v podobě přeshraniční stezky „Silesianka“, ke které je vydána mapa v elektronické i tištěné formě a brožura ve čtyřech jazykových mutacích. Stezka je vyznačena formou QR kódů na dotčených objektech.

K návštěvě objektů na stezce může dobře posloužit vytipovaná nabídka tematických výletů - pěšky, pro rodiny s dětmi, na kole i autem. Za návštěvu jednotlivých objektů je možné sbírat body do vandrbuchu a získat věcné odměny v rámci Věrnostního programu. Tak neváhej a zaregistruj se.

Pojďme společně objevovat nezapomenutelná místa, ze kterých se nabízí úchvatné výhledy na krásy česko-polského příhraničí. Sledujte nás na FB a Instagramu. 

Odkud se vzal maskot Stezky? 

Vypadá to jako rozhledna na tenkých nožkách, má to veselý úsměv, batoh na zádech a dalekohled (a nenosí roušku). Takto vypadá maskot nově vzniklé stezky rozhleden a vyhlídkových míst na území Euroregionu Silesia zvané „Silesianka“. Výsledná podoba maskota vznikla v rámci dětské veřejné soutěže, které se zúčastnili děti z českých i polských základních škol.

Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

registrační číslo: CZ.11.2.45./0.0/0.0/18_029/0001841

Cíl projektu:

Vytvoření nového komplexního turistického produktu dobudováním 3 nových rozhleden a propojením všech rozhleden na území Euroregionu Silesia vhodnými prostředky. Turistický produkt bude zahrnovat jak všechny nově vybudované rozhledny, tak i všechny „staré", existující rozhledny a vyhlídková místa - celkem 34, kromě toho i cyklistické a turistické stezky, kterými lze na tato místa dojet či dojít atd.

Aktivity projektu:

KA 0 Příprava projektu 9/2016 - 9/2018

KA 1 Řízení projektu 9/2019- 9/2022

KA 2 Propagace projektu 9/2019 - 9/2022

Zhotovená krátká videa o rozhlednách a stezce Silesiance uveřejněná na FB:

KA 3 Dobudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia 9/2019 - 9/2021

KA 4 Vytvoření společného turistického produktu "Silesianka" 9/2019 - 9/2022

KA 5 Propagace vytvořeného turistického produktu "Silesianka" 9/2019 - 9/2022

KA 6 Setkání propagující vytvořený turistický produkt "Silesianka" 9/2019 - 9/2022

‍Úvodní konference v Ostravě DOV 20.2.2020

Slavnostní otevření/zpřístupnění jednotlivých vybudovaných/rekonstruovaných objektů - Wodzisław Śląski 13.8.2021, Jeseník nad Odrou 26.8.2021, Budišov n. Budišovkou 30.9.2021

Setkání s CZ objekty v Opavě, 24.5.2022, setkání s PL objekty v Grabówce, 31.5.2022

Pilotní odzkoušení věrnostního programu v rámci 3 denního pěšího roadtripu v termíně 21.-23.6.2022

‍Záznam z pilotního výletu je k dispozici zde.
Reportáž o česko-polské stezce Silesianka v ČT.

Pilotní výlet s PL studenty na PL straně 9.9.2022

Závěrečná konference ve Wodzisław Śląskim 14.9.2022

Harmonogram projektu (po schválené změně): 10/2019 - 9/2022, tj. 36 měsíců

Partneři projektu:

Vedoucí partner: Euroregion Silesia - CZ

CZ partneři: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou

PL partneři: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polská část Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski

Celkové výdaje projektu: 1 089 055 EUR

Dotace z EFRR: 925 696,74 EUR (85 %)