V rámci projektu jsme vytvořili různorodé výstupy, přičemž některé z nich zde uvádíme.

Mezi ryze prakticky uživatelské turistické výstupy patří mapy, brožury, letáky o stezce, letáky k jednotlivým objektům a letáky k tematickým výletům.

‍Stezku tvoří 34 objektů na české a polské straně Euroregionu Silesia , přičemž na každém z nich je upevněna tabulka s razidlem dotčeného objektu a QR kódem.

Základním článkem spojujícím turistický produkt Silesianka se stal nový layout a maskot stezky Silesianka. Po dohodě s námi lze layout nebo maskota využít pro další účely propagace stezky.

‍‍